W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), obowiązującym od dnia 25 maja 2018r., poniżej informujemy Państwa o tym, kto odpowiada za bezpieczeństwo Państwa danych, w jakim celu są one przetwarzane oraz w jaki sposób mogą Państwo nimi zarządzać.

  1. Administratorem Państwa danych jest:Polish Bistro LTD

    Company Number 11966845

    11 Winslow Road, Peterborough PE3 9RE England

  2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umów zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówień, rozpatrywania reklamacji czy zwrotu świadczeń związanych z odstąpieniem od umowy. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest uniemożliwienie realizacji zamówień.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, żądanie ich usunięcia lub zostanie cofnięta zgodna na ich przetwarzanie. Dane osobowe będą ponadto przechowywane przez okres wymagany prawem (tj. cele podatkowe i rachunkowe, archiwizacyjne).
  4. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych i prawo do ich przenoszenia. Mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano już na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
  6. W celu wykonania usługi i w zakresie niezbędnym dla jej wykonania, Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom świadczącym usługi dostawy,  rozliczeniowe oraz obsługującym płatności elektroniczne.